Общи условия

Общи условия за ползване на платформата The Business.Café (ver.2 – месец 02.2021)

The Business.Café е интернет сайт, който дава възможност на потребителите му да търсят или да публикуват обяви за продажба на бизнеси, на оборудване, както и на техни продукти и предоставяни услуги. Тези общи условия уреждат отношенията между посетителите и ползвателите на The Business.Café и „ПЧП България“ ЕООД, като собственик на тази платформа за обяви.

Посетителите и ползвателите на платформата The Business.Café, които доброволно са достъпили сайта или са били пренасочени към него от друг сайт или търсачка, следва да се запознаят с настоящите общи условия и да се съгласят с тях, в случай на ползване на услугите. При несъгласие с тези условия, потребителят следва да напусне сайта.

Настоящите общи условия важат в еднаква сила, както за регистрираните ползватели, така и за нерегистрираните такива.

Общите условия подлежат на актуализация по всяко време от страна на собственика на сайта, когато такива промени са наложени от нормативни, организационни или технически изисквания с оглед безпроблемното функциониране на платформата и защитата на личните данни.

На сайта се публикуват само общите условия в последната им актуализация.

Създаване на профил в The Business.Café 

За да се възползвате от пълната функционалност на платформата The Business.Café (уебсайта), Вие следва да създадете свой профил. Когато създавате Вашият профил, Вие трябва да въведете вярна, точна и пълна информация. За улеснение на потребителя, на сайта е публикувано кратко ръководство за регистрация (вижте ТУК).

Достъп до профила

Единствено Вие сте отговорен за дейностите чрез Вашия профил и респективно трябва да предпазвате паролата си за достъп до профила от неоторизирани посещения. В този смисъл, Вие не можете да използвате чужд профил без позволение. В случай на нежелан достъп до профила Ви, следва незабавно да уведомите собственика на сайта The Business.Café .

The Business.Café не носи отговорност за загуби във Вашия профил, причинени от неоторизиран достъп. Но, Вие можете да бъдете отговорни за нанесени загуби на The Business.Café, от такъв нерегламентиран достъп.

Тези общи условия са валидни от момента, в който посетителят влезе за пръв път в сайта или създаде свой потребителски профил. Същите се считат за приложими при всеки осъществен достъп да сайта и използване на услугите му чрез неговите функционалности. Действието им се прекратява със заличаване на потребителския профил, след подаване на заявка до администратора на сайта. Потребителят остава отговорен за своите действия в или чрез своя профил в сайта, и след  датата на неговото закриване.

Съгласно настоящите общи условия, само регистриралите се потребители могат да публикуват обяви на платформата The Business.Café. В тези случаи за тези лица се събират и обработват лични данни. Информация за това можете да намерите в Политиката за поверителност и в Политиката за бисквитки.

Платформата The Business Café може да съдържа връзки към сайтове на трети страни, за които The Business Café няма контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание, права на достъп, условия за ползване и политики. Това освобождава The Business.Café, съответно „ПЧП България“ ЕООД, от всякакви юридическа отговорност, възникнала в резултат на употребата от Ваша страна на сайтове – собственост на трети страни.

Платформата The Business.Café не поддържа възможност за потребителски коментари под публикуваните обяви.

Обяви

 • Обяви могат да бъдат публикувани на платформата The Business.Café, след първоначална регистрация и създаване на потребителски профил;
 • Всеки регистриран потребител има право да публикува обяви, които биват безплатни и платени, съгласно публикуваните Ценови планове в меню ДОБАВИ ОБЯВА!. Платените обяви се публикуват само след извършено плащане;
 • Обявите се създават във форма за обяви, като потребителят следва да попълни изискуемите полета, предоставяйки коректна, точна и вярна информация в съдържанието. Платформата The Business.Café не носи отговорност относно публикуваното от потребителя съдържание, както и за последствията от публикуването му;
 • Потребителят избира категорията на съответната обява, според съдържанието й;
 • Обявата става публична на страницата, след преглед и одобрение от администратора на сайта за спазване на общите условия;
 • Редакция на обявата се допуска да бъде извършена до 1 (един) ден, следващ деня на публикуването й;
 • Обявите могат да бъдат споделяни на други сайтове или приложения само чрез способите, предвидени във функционалностите на сайта;
 • Обявите се съхраняват в меню ДОБАВИ ОБЯВА!, където могат да бъдат редактирани, актуализирани за препубликуване, в т.ч. като популярни обяви (VIP обяви), както и изтривани. Препубликуването на обявата за нов период или публикуването й като VIP обява води до стартиране на нов срок на валидност и до заплащане, според избраната услуга;
 • Потребителят може сам да изтрие публикувана от него обява в рамките на срока й на валидност;
 • Обяви, публикувани в разрез с настоящите общи условия, без значение безплатно или срещу заплащане, се премахват от администратора на сайта без предупреждение и без право на компенсация.

Администраторът на сайта има право да откаже публикуването на обяви в следните случаи:

 • От потребители, за които е установено системно нарушение на общите условие;
 • Обяви с нецензурно или обидно съдържание, без значение дали за тях е заплатена услуга;
 • Обяви, за които не може да се провери достоверносттта или истинността на съдържанието им или на авторството им, без значение дали за тях е заплатена услуга;
 • Обяви, чието съдържание нарушава принципите за недопускане на дискриминация и равнопоставеност, използването на обиден език и квалификации, както и непочтено поведение, без значение дали за тях е заплатена услуга.

При отказ за публикуване на обява, заплатената за нея сума подлежи на връщане на потребителя.

Статус на обявите

По своя статус обявите биват два вида:

 • Изчакваща одобрение (pending)
 • Публична (public).

С ползването на платформата The Business.Café, Вие се съгласявате:

1. Да не разпространявате части или съдържание от уебсайта в друга среда, включително, освен чрез описаните по-горе способи.

2. Използвайки платформата да не придобивате лични данни, за да се свързвате с потребителите на уебсайта за Ваши или на трети страни рекламни кампании и търговски цели.

3. Достъпът до потребителското съдържание на платформата и нейните функционалности е в следствие на  заявеното от Вас съгласие с разписаните тук общи условия. Платформата The Business.Café си запазва всички права по отношение на уебсайта и съдържанието в него, включително за незаявени такива.


ВАЖНО: ПЧП България ЕООД е консултантска компания, която предоставя бизнес услуги чрез уебплатформата The Business.Café. Компанията не претендира да е брокерска или посредническа агенция, целяща да получи комисионна от извършените чрез платформата сделки. The Business.Café дава възможност на потребителите си директно да общуват помежду си, като сделките и разплащанията между тях не се осъществяват посредством платформата.

Платформата е място за обяви, на което лесно можете да рекламирате Вашия бизнес. Тя може да Ви помогне да намерите точния за Вас клиент. ПЧП България ЕООД не е посредник в бизнес отношенията с Вашите потенциални клиенти/купувачи.